Alkoholizm rodziców a sytuacja dzieci – jak sprawić, by rodzina z problemem alkoholowym była szczęśliwa?

Przez on 3 maja, 2021

Wielu z nas traktuje chorobę alkoholową w kategoriach problemu jednostki, której on dotyczy. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, iż alkoholik posiadający rodzinę może mieć w domu partnera/kę jako osobę współuzależnioną oraz cierpiące na tym dzieci. Zatem konsekwencje nałogowego spożywania alkoholu nie ograniczają się tylko do dewastowania zdrowia psychofizycznego chorego, lecz sięgają o wiele dalej.

Dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym

Bez względu na wiek, każde dziecko potrzebuje miłości i uwagi obojga rodziców, by w przyszłości stać się samodzielną oraz pewną siebie osobą. W rodzinach alkoholickich potrzeby miłości, uwagi oraz opieki nie zostają jednak zaspokojone. Dzieci czują:

  • brak wsparcia w decyzjach, które muszą podejmować – nikt ich nie uczy co jest dobre, a co złe
  • brak miłości ojcowskiej oraz matczynej, której są nieustannie spragnione – jeden lub oboje rodziców piją
  • zbyt duży natłok odpowiedzialności – gdy rodzice się nimi nie zajmują, muszą same o siebie zadbać, a nawet czasem opiekować się rodzicami (następuje zamiana ról społecznych)
  • brak wyznaczonych wzorów ról społecznych, których braki ujawniają się w dorosłości – mają trudności z założeniem i organizacją własnego życia rodzinnego
  • odrzucenie społeczne zarówno że strony dorosłych, jak i rówieśników – wzmaga to poczucie wstydu i sukcesywnie obniża pewność siebie
  • permanentny smutek i złość dotyczące ich sytuacji
  • że są nikomu niepotrzebne

Rodzice alkoholicy (lub jeden uzależniony, a drugi współuzależniony), zaniedbują dzieci. Często są one zrzucane na tzw. margines społeczny, piętnowane, wyśmiewane. Jednocześnie muszą być bardzo dojrzałe psychicznie i odpowiedzialne, by móc zająć się sobą oraz niekiedy rodzicami. Wszystko to wzmaga poczucie wstydu i utraty pewności siebie. Sprawia, że dzieci przestają cieszyć się urokami okresu dorastania i dzieciństwa, by stanąć na wysokości zadań, jakie niesie codzienność.

Jak uchronić potomstwo przed konsekwencjami nałogu alkoholowego w domu?

By dziecko nie zatraciło własnej osobowości i poczucia własnej wartości, oboje rodziców powinni przestać natychmiast pić, poddać się detoksowi oraz podjąć adekwatną psychoterapię. Współuzależniony zaś powinien skierować małżonka na leczenie odwykowe, a sam zgłosić się na psychoterapię. Tylko w taki sposób można pomóc zagubionym pociechom.

By całkowicie wyeliminować alkohol z życia rodzinnego, można wspomóc leczenie wszywką alkoholową. Zaszycie alkoholowe to zabieg, któremu może poddać się każda osoba uzależniona. Polega on na podskórnym umieszczeniu tabletek o działaniu odstraszającym od chęci sięgnięcia po trunek. Od tej pory – nawet do 12 miesięcy – nastąpi kategoryczny brak alkoholu w domu, a potomstwo będzie mogło zyskać opiekę, na którą zasługuje.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *