KRÓTKO O ALTKOM AKADEMII

Przez on 3 września, 2019

Przebyta droga

Prześledzenie całej historii czołowej polskiej firmy szkoleniowej, Altkom Akademii, wymagałoby cofnięcia się w czasie o ponad trzydzieści lat – rozpoczyna się ona bowiem już w 1988 roku. Pierwsze kilka lat działalności noszącej wówczas jeszcze inną nazwę spółki to przede wszystkim świadczenie usług polegających na integracji systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Po jakimś czasie postawiono pierwsze kroki na drodze, która doprowadziła firmę do miejsca, w jakim znajduje się dzisiaj – niekwestionowanego lidera polskiego sektora usług szkoleniowych IT, od końca lat dziewięćdziesiątych corocznie wymienianego na pierwszym miejscu w prestiżowych branżowych raportach Computerworld Top 200 oraz Tele Info 500. Drogą tą był rozwój skierowanej do biznesu oraz instytucji publicznych oferty edukacyjnej, w której od początku kluczowe miejsce zajmowały zagadnienia związane z szeroko rozumianymi technologiami informatycznymi, O coraz większej profesjonalizacji wyrastającej na pozycję rynkowego hegemona Altkom Akademii świadczy nawiązanie współpracy z wieloma czołowymi markami IT z całego świata, dzięki czemu firma może przeprowadzać autoryzowane szkolenia i zapewniające oficjalne certyfikaty egzaminy – wśród tych strategicznych partnerów znajdują się tacy dostawcy technologii i właściciele metodyk jak Microsoft, IBM, SAP, VMware czy Wolters Kluwer. Stale rozbudowywana i poszerzana paleta dostępnych szkoleń stopniowo objęła całość złożonych kompetencyjnych potrzeb nowoczesnych organizacji tworząc w ten sposób dojrzałe środowisko edukacyjne, które jest w stanie odpowiedzieć na nawet największe wymagania z zakresu zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.

Jaka dziś jest Altkom Akademia?

Altkom Akademia dzisiaj to dziewięć ośrodków szkoleniowych w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Rzeszowie, Gdańsku, Lublinie i Wrocławiu, w których znajduje się 1100 stanowisk komputerowych, ponad 1000 oferowanych szkoleń z tak różnych dziedzin jak problematyka księgowo-finansowa, zarządzanie projektami, HR, procesy produkcyjne, marketing, prawo czy umiejętności miękkie, 300 prowadzących je wykwalifikowanych trenerów, zapewniający najwyższe standardy i nadzór niezależnej jednostki certyfikacyjnej system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015 oraz ponad 600 tys. absolwentów. Do zaprezentowania oferty służy tzw. Mapa Kompetencji – stworzone na wzór linii metra w wielkim mieście graficzne odwzorowanie sieci zależności i związków pomiędzy różnorakimi umiejętnościami nieodzownymi dla funkcjonowania każdej rozwiniętej organizacji. Poszczególne stacje na mapie symbolizują owe kompetencje, którym odpowiadają konkretne szkolenia, pomagające opanować jakiś aspekt wiedzy o danym problemie czy narzędziu. I tak, przykładowo, obecna na mapie kompetencja „Motywowanie” zawiera szkolenia „Zarządzanie motywacją w zespole” i „Zarządzanie zespołem różnorodnym pokoleniowo”, natomiast do kompetencji „MS Access” przypisane są m.in. szkolenia o nazwach „MS Access 2016 – zbieranie i konsolidacja informacji” oraz „MS Access 2019 – przetwarzanie i prezentacja danych”. Zajęcia poruszają tematy z różnych poziomów trudności i zaawansowania, dlatego też propozycje Altkom Akademii mogą się okazać atrakcyjne zarówno dla osób posiadających już pewne doświadczenie na danym polu, jak i dla tych, które chcą rozpocząć od zupełnych podstaw. Najpopularniejsze i najczęściej wybierane przez klientów kategorie szkoleń to m.in. Metodyki Tradycyjne, Metodyki Zwinne, Bazy Danych, Języki Programowania i Środowiska Programistyczne, Wirtualizacja i Chmura Prywatna, Wystąpienia Publiczne czy Prezentacje i Grafika. Dobór najbardziej odpowiednich dla danej organizacji bądź grupy pracowników szkoleń może zostać przeprowadzony w ramach prowadzonych w Altkom Akademii specjalnych projektów rozwojowych, które polegają na specjalistycznej identyfikacji kluczowych potrzeb edukacyjnych klienta oraz zaproponowaniu adekwatnych ścieżek edukacyjnych.

Zapraszamy

Szkolenia w Altkom Akademii https://www.altkomakademia.pl/kategorie-szkolen/ to nie tylko najwyższy poziom merytoryczny, ale i nacisk położony na komunikatywność w przekazywaniu wiedzy oraz indywidualizację procesu nauczania dostosowanego do specyfiki i wymagań słuchaczy, możliwość powtórzenia szkolenia przez każdego słuchacza oraz zapewniający ciągłe doskonalenie system audytów wewnętrznych. Wszystkie te działania są doceniane przez słuchaczy, jak bowiem pokazują przeprowadzane po zajęciach ankiety ewaluacyjne, 9/10 z nich poleciłoby szkolenia i trenerów swoim znajomym. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Altkom Akademii i rozpoczęcia nowej, edukacyjnej przygody.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *