Jak obliczyć podatek VAT

Przez on 18 sierpnia, 2022

Podatek VAT jest codziennością każdego przedsiębiorcy. Posiadając własną działalność, jest on zobowiązany naliczać taki podatek i w stosownym momencie odprowadzić go do Urzędu Skarbowego. Nie w każdej sytuacji należy płacić podatek VAT. Zgodnie z ustawą, firmy, których przychody za rok poprzedni nie przekroczyły 200 tysięcy zł, są zwolnione z obowiązku jego płacenia. Aby obliczyć należny podatek, trzeba wiedzieć, co to jest VAT naliczony i należny oraz ceny netto i brutto.

Podatek VAT naliczony i należny

Aby zrozumieć mechanizm podatku VAT, warto wiedzieć czym są obydwa te pojęcia. Podatek naliczony to ten, który przedsiębiorca płaci podczas zakupów towarów i usług, potrzebnych do wykonania danego zlecenia przez klienta. VAT należny to ten, który należy doliczyć do ceny wykonywanej przez siebie usługi. Różnicę między jednym, a drugim trzeba wpłacić do Urzędu Skarbowego. Opodatkowaniu podlegają:

  • Sprzedaż, dostawa towarów, usługi na terenie kraju
  • Sprowadzanie towarów oraz ich sprzedaż z Unii Europejskiej
  • Eksport i import towarów spoza Unii Europejskiej

Podatek jest rozliczany miesięcznie lub kwartalnie w zależności od deklaracji złożonej w Urzędzie Skarbowym. Obliczoną różnicę wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu. Najwygodniejszą formą zapłaty jest przelew z konta firmowego. Darmowe konto firmowe zapewnia pełen wgląd do wszystkich transakcji. Również w przypadku chęci Urzędu Skarbowego do skontrolowania konta, mamy pewność, że kontroli podlegać będą tylko wydatki związane z firmą, a nie te prywatne.

Obowiązki podatnika

Podatnik musi dokonać zgłoszenia rejestracyjnego do naczelnika Urzędu Skarbowego, poprzez złożenie odpowiedniego formularza VAT-R. Następnie zostanie przeprowadzona kontrola, która ma na celu sprawdzenie, czy zgłoszona firma faktycznie istnieje. Podatnik składa raz w miesiącu lub raz na kwartał deklarację podatkową. Oprócz tego zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży i wystawiania faktur nie później, niż do 15 dnia miesiąca.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *